Performancing Metrics

Smart Tendering -

Ontdek onze Features en Voordelen

Brainial biedt een SaaS-oplossing om organisaties te helpen tijd, middelen en geld te besparen bij het reageren op aanbestedingen, waardoor een hogere kwaliteit, winstpercentage en winstgevendheid worden bereikt.

Tender Document Analyzer

De Tender Document Analyzer leest, extraheert en presenteert automatisch alle belangrijke elementen uit aanbestedingsdocumenten.


Alle relevante en belangrijke informatie zal uit de documenten worden gehaald, zoals sleutelelementen, criteria, vereisten, referentiemateriaal, voorwaarden.

De applicatie leert altijd actief van uw interacties. Directe wijzigingen kunnen ook worden aangebracht wanneer u dat nodig acht. 

Tender Risk Analyzer

Met behulp van AI-technologie is Brainial in staat documenten op te splitsen tot op zinsniveau en het belang, de impact en het risico te extraheren en te classificeren. Dit proces gebeurt automatisch en vergt weinig tot geen inspanning van uw team.

Tender Bid Analyzer

De Tender Bid Analyzer berekent uw kans om de inschrijving te winnen en genereert automatisch het Bid / No Bid sheet om een datagedreven beslissing mogelijk te maken.

Stakeholder Analyzer

Besteed minder tijd aan deskresearch om een compleet beeld te krijgen van de aanbestedende dienst. Automatisch wordt basisinformatie over de organisatie verstrekt en worden links naar bijvoorbeeld social websites, visiedocumenten en jaarverslagen zichtbaar gemaakt.

De Stakeholder Analyzer verzamelt, leest en combineert alle relevante openbare data voor een stakeholder en de omgeving. F.zoek de relevante thema's en onderwerpen op en ontdek het laatste nieuws.

Relevante historische openbare aanbestedingsgegevens van de aanbestedende dienst worden weergegeven. Bij elke aanbesteding wordt aangegeven welk bedrijf de aanbesteding heeft gewonnen en op welke criteria de aanbesteding is gebaseerd.

Wat onze klanten te zeggen hebben

NEN logo

“Brainial heeft NEN geholpen om de stakeholderanalyse te verbeteren met behulp van Artificial Intelligence. Het resultaat is een geschatte tijdsbesparing van 50% gecombineerd met een verbetering van de kwaliteit van onze stakeholderanalyse. "

Jappe van der Zwan, Manager Innovatie - Head of Innovation Lab

Integreert met Document Management Systemen

Brainial extraheert automatisch alle relevante meta data, versie-informatie en mapstructuren en slaat alle aanbestedingsdocumenten automatisch op in het door u gebruikte documentbeheersysteem. 

Ga aan de slag met Brainial - Slimme aanbesteding, en plan een demo

Bekijk wat de kracht van onze AI-gestuurde analyse van aanbestedingsdocumenten voor uw bedrijf kan betekenen. 

Verbeter de prestaties en uitvoering van de steeds toenemende kennisintensieve taken waarmee bedrijven van vandaag worden geconfronteerd.